A vér misztériuma

Van Helmont XVI. századi alkimista írja, hogy a vért a mikrokozmosz tükrének tekinti, amelyben mindaz kifejeződik, ami a mikrokozmoszban jelen van. Ilyen értelemben a vér olyan könyv, amelyben a mikrokozmosz egész történetét feljegyezték: Múltat és jelent, de még a jövőt is. A vérnek különböző nézetei vannak. A legismertebb a fizikai vörös vér, amelyet azonban a … Olvass tovább

A tizenharmadik eon megteremtése

Milyenek, illetve mik azok, amiket a gnosztikus filozófia archonoknak és eonoknak nevez? Ezek hatalomelvek és hatalomösszpontosulások, a haláltermészetben fellépő bizonyos elektromágneses feszültségek és viszonyok. Az ember kigondol magának egy tervet, az önérvényesítés tervét. Ha a mentális tervezés megtörtént, és gondolatilag egyre tovább dolgozik rajta, akkor ez az elgondolás növekedni kezd az illető lélegzőterében, és egy … Olvass tovább

A templomlegenda és az aranylegenda

A drotta és a druida misztériumok A drotta és a druida beavatás három fokozata. Az Edda. A druida papok az emberiség építőmesterei voltak. Kapcsolódásuk a szabadkőművességhez. Középkori elbeszéléseink – Parszifál, Kerekasztal, Hartmann von Aue – jelzik számunkra a misztikus igazságok jóllehet csak külsőleg értelmezett, de ezoterikus formáit. Hol keressük ezek eredetét? A kereszténység elterjedése előtti … Olvass tovább

Az okkult fejlődés hatása az emberre

Változások az emberi burkokban az ezoterika hatására. A húsétel és az alkohol hatása. Az egyes szervek és szervrendszerek önállóvá válása. Olyan témáról szeretnék most beszélni, amely a jelen korban sokak számára fontos lehet, elsősorban azok számára, akik valamilyen módon arra törekednek, hogy a szellemtudományt ne pusztán elméletté tegyék, hanem szívükbe és lelkükbe vegyék fel. Ennek … Olvass tovább

Elementálok az ember aurájában

Nyilván kevés az olyan, ezoterika iránt érdeklődő ember, aki még ne hallott volna a „küszöb őréről”. Ez egy elementál, amely minden ember aurikus szférájában jól felismerhető. A mikrokozmoszban jött létre egymást követő földi életek sorozatában, tehát mindig is a mikrokozmosz tartotta életben. Ez az elementál az ember valamennyi gonosz tettének összpontosulása. Saját fennmaradásáról úgy gondoskodik, … Olvass tovább

Mikrokozmosz és Makrokozmosz – az ember körforgása az érzéki, a lelki és a szellemi világon át

„Rejtély rejtélyhez társul az életben”. Ma nagy vonalakban szeretném körvonalazni azoknak az ismereteknek egyik fejezetét, amelyekhez a szellemi kutató a tegnapelőtt jellemzett úton eljuthat. A mai előadás, mondhatnám, még inkább fantáziálásnak tűnhet, mint a tegnapelőtt elhangzott. De a tegnapelőtti fejtegetések alapján talán szabad feltételeznem, hogy amit ma egyszerű elbeszélés formájában szándékozom előadni, azt a magasabb … Olvass tovább

A hang a barlangban

A Szellemi Iskolában gyakran beszélünk az étertestről, amely az ember éteri járműve, s a személyiség számára nagy jelentőségű. Ezért nevezzük élettestnek is; mert ezáltal él az ember. Az olvasó bizonyára tudja a terjedelmes irodalomból, hogy az étertest a finomanyagi területek sok erejének a médiuma, közvetítője. Az étertest a legkülönbözőbb asztrál erőket és erőáramlatokat köti össze … Olvass tovább

Az igazság és változatai: Mit kezdjünk a sokféle bizonyosság közepette?

Mi az igazság? Vajon rábukkanunk-e valaha? Bizonyos dolgok minden embernek mást jelentenek, néha még ugyanannak a személynek is egy másik időpontban. Akkor hát mi az igazság? Észrevették, hogy minden tény egy bizonyos változatban jelenik meg és az emberek ezt egy bizonyos szempontból hangoztatják, illetve érzékelik? Az azonosulás, hovatartozás érzése és a futball példája Ismerik azt … Olvass tovább

A tapasztalat bőségének fájdalma vagy öröme

Nemrégiben nyilvános előadásokat tartottak Barcelonában a hermetikus eszmekincsről, melyeken sok egyetemi hallgató is részt vett. Az egyik előadó arról beszélt, hogy az ember csak egy életkrízis megtapasztalása után válik igazság-keresővé, és csak így nyílik meg a magasabb gondolatok, érzések és inspirációk számára. Ekkor egy fiatal nő megkérdezte: „A keresővé váláshoz elengedhetetlenül szükséges egy ilyen belső … Olvass tovább

A művészet hivatása és mágiája

A II. világháború utáni években Jan van Rijckenborgh volt a főszerkesztője a Szellemi Iskola „Új vallási tájékozódás” című folyóiratának. Ezekben az években az emberek megkísérelték ismét rendbe hozni a társadalmat és az államot. Hamarosan kiderült azonban, hogy a háború előtti kiindulópontok, értékek és normák többé már nem fogadhatók el. A fiatalság készen állt egy új … Olvass tovább