fbpx

A nemtudásban maradva – Interjú Merlijn Twaalfhoven kulturális impresszárióval és zeneszerzővel

Merlijn Twaalfhoven nem csak a zene minden válfajával foglalkozik, hanem nagyon szeretne valamit adni is az emberiségnek. Néhány évvel ezelőtt zenei küldetésre indult a saját kompozícióival, hogy maradandó élményt nyújtson az embereknek és sokszor színházon kívül is összehozza őket. Mivel néhány éve már nem a művészet végeredménye, hanem maga a teremtő folyamat érdekli. Merlijn lelkesen, … Olvass tovább

A fogságból a szabadságba a Vízöntő-korszakban

Olyan korszakban élünk, amelyet a Vízöntő korszakának, vagy Akvárius-korszaknak neveznek. Ebben az új időszakban a világ és az egész emberiség egy teljesen új fejlődésbe lépett be, mely az eredeti emberi életterületről fokozottan áradó sugárerők miatt óriási kozmikus átváltozásokhoz vezet. Ezek a nagyon magas rezgések az anyaghoz béklyózott embert – akit a rögeszméje tűzvészében raboskodó Prometeusz … Olvass tovább

A lélek szabadsága

Szabadság. Ez a fogalom az ember számára mindig is a legnagyobbat, a legértékesebbet képviselte. Emberemlékezet óta sejtették, hogy az igazi, abszolút szabadságnak léteznie kell. Ez ahhoz vezetett, hogy a szabadságot mindig is megkísérelték meghódítani, elnyerni, kieszközölni a társadalmi viszonyok megjavításával, az egyed tökéletesítésével és eszményeinek a megvalósításával. A világtörténelem folyamán azonban újra meg újra kiderült, … Olvass tovább

Hermész Triszmegisztosz bölcsessége 1. rész – A „hermetika”

„Hermész Triszmegisztoszt a bölcs ember mintaképének tekintették, aki olyan ősi (Vízözön előtti) tudással rendelkezik, amely a tudat háromszoros alkímiai átalakítása által az ember valódi, isteni lényének felébresztéséhez vezet.” A „hermetika” kifejezés egy egész sor görögül és latinul írt szöveget takar, melyeket a rejtélyes Hermész Triszmegisztosznak tulajdonítanak. A „hermetika” szó legősibb formája az egyiptomi Thot isten … Olvass tovább

Hermész Triszmegisztosz bölcsessége 2. rész – A megvilágosodás útja

A hermetikus tanítások végső célja a „regeneráció”, az egész teremtéssel való egységtudat helyreállítása, vagy más szavakkal, a megvilágosodás, illetve az egyetemes tudat felébresztése. Hermész-Merkúrban három lényeges, világosan megkülönböztethető nézet kerül összhangba egymással: – az egyiptomi isteni írástudó, Thot Hermész; – az istenek hírnöke és üzeneteinek közvetítője,  a görög-római Hermész- Merkúr (aki képes kibékíteni és összhangba … Olvass tovább

Filozófia a megpróbáltatás idején

Egyáltalán ne érezzétek bűnösnek magatokat azért, mert boldogok akartok lenni. Semmi értelme annak, hogy szomorúnak vagy tehetetlennek érezzétek magatokat. A ti világotok most jó dolgokat kínál nektek és ez segítséget jelent. Az öröm erőt ad ahhoz, hogy szembenézzetek a problémákkal és hozzájárul a megoldáshoz. Így hangzik az amerikai bennszülött hopi indián törzs egyik erőt adó … Olvass tovább

A sokaságtól az egységig

“Törekedj, ó lélek, belátáshoz jutni, megnyilvánulás révén, ismerd meg a dolgok lényegét, de ne ügyelj mennyiségükre és minőségükre. A Dolgok lényege és jelensége egyszerű, és a lélek azonnal és közvetítő nélkül megértheti őket.” (Hermész Triszmegisztosz*) Vajon miért olyan a világ, amilyen? Miért úgy viselkednek az emberek, ahogyan teszik? Egyébként is, én miért vagyok ilyen? Miért … Olvass tovább

A görög mitológia és a mai ember

Görögországban a Krisztus előtti 2000. év körül az ún. ‘Görög Mitológia’ uralta az életet. A hitregék eme összességét az Istenek, Félistenek és a fantasztikus kalandokat átélő hősök színes kavalkádja jellemezte. A történetek közül jó néhány ma is elevenen él, még ha gyakran igen meggyalázott változatban is.  Görögországban számtalan rom őrzi ennek a dicsőséges kornak az … Olvass tovább

A valóban élő kert titka

Valós történet-e vajon, hogy a babilóniai király, Nabukodonozor, és szerelmese, Szemirámisz ott sétált a hatalmas fákkal szegélyezett, csobogó szökőkutakkal ékes, árnyas utakon, Babilon legendás Függőkertjeiben? Valóban úgy történt-e, hogy a szerelmes király építtette ezeket a teraszos elrendezésű kerteket a sík és terméketlen tájon, hogy megvigasztalja Szemirámiszt, és a hazájabeli méd hegyekre emlékeztesse, amelyek után a … Olvass tovább

Megszabadulni a szorongástól

„Életem története a szorongásom története.” Egy jeles kortársunk eme kijelentése nagyon személyes vallomás. Felmerül a kérdés, hogy aki oly sok sikert aratott és oly nagy tekintélynek örvend, az hogyan vonhat ilyen lesújtó mérleget az életéről. Tulajdonképpen mi a szorongás, a félelem? Honnan jön? Ezek a kérdések – többé vagy kevésbé tudatosan – mindenkiben felmerülnek. A … Olvass tovább