Antropozófia

Goethe világszemlélete – Goethe és Hegel -GA6

Goethe világszemlélete csak egy bizonyos határig terjed. Megfigyeli a fény- és színjelenségeket, és eljut az ősjelenséghez; arra törekszik, hogy kiigazodjék a növényiség sokféleségében, és eljut