Alkímia

Véget vethetünk-e a karmának?

Egyszerűen szólva a karma törvényét az ok és okozat törvényeként fordíthatjuk le. Ez a törvény azt mondja, hogy minden tettnek van valamiféle következménye, ami összhangban

Filozófia

Psziché szerelme

Míg a személyiség az „én” hitében szenved, Psziché görög mítosza elmondja nekünk, hogyan lehet kigyógyulni ebből a képtelen „betegségből”, mivel az ego uralma nehéz terhet

Filozófia

Érzékelés és tudatosság

Minden egyes ember életét érzékszervi észlelésének minősége és tudatának fejlettsége határozza meg. Korszakok óta minden ember a saját világában él, magányosan és elkülönülten. Minden egyén

Alkímia

A szerelem értelme

„Azt a célt, hogy az ember valóságosan megmentse önmagát – tehát, hogy egyéni élete a valódi szeretetben újjászülethessen és örökkévalóvá válhasson -, az egyes ember

Filozófia

A cselekvés misztériuma

A cselekvés misztériuma   Megannyi pokoli küzdelem, évezredek feszült igazságvadászata hasztalan. A tetteink eltévedt agóniája ez. Gyomrunk az életet megemészteni nem tudván, a sok öklendezéstől