A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a TETRACTYS KFT., mint Eladó ( székhely: 1134 Budapest, Váci út 47/B Ü-1., adószám: 14698743-2-41); email elérhetőség: [email protected], (továbbiakban: Szolgáltató) és a igneum.hu webáruházban (továbbiakban webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Eladó és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.igneum.hu weboldalon található elektronikus webáruházban történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

A www.igneum.hu webáruházban történő vásárlás a webáruházban történő elektronikus úton leadott megrendeléssel, valamint telefonon történő megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A www.igneum.hu webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen valós adatait megadva érvényes megrendelést ad le, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés, írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést nem iktatják. A mindenkori érvényben lévő Általános Szerződési Feltételekről a weboldalon tud tájékozódni.  A megrendelés a teljesítés megkezdéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre levélben, telefonon és elektronikus levélben (e-mailben) van lehetőség. Amennyiben megrendelését a futárszolgálatnak átadtuk, úgy nincs lehetősége a megrendelés visszavonására.

1.5 A igneum.hu webáruház üzemeltetését, kiskereskedelmi és az ügyfélszolgálati tevékenységet a TETRACTYS KFT. végzi.

Eladó adatai:

Cégnév:  TETRACTYS KFT.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 47/B Ü-1.

___

Üzemeltető elérhetőségei: [email protected]

Cégnév:  TETRACTYS KFT.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 47/B Ü-1.

___

Tárhelyszolgáltató adatai: Integrity

A tárhely-szolgáltató neve: Integrity Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: Tel: +36 (1) 450-2660

A vásárlásról

2.1 A igneum.hu webáruházban az egyes előfizetés, könyvek, termékek mellett minden esetben megtalálhatóak a vásárlói döntéshez szükséges alapvető adatok, információk, az előfizetés ára, az előfizetések leírása, termékek paraméterei és a fotója is. A feltüntetett árak az alábbiak lehetnek: bruttó árak, melyek nem tartalmaznak ÁFÁ-t, mert az eladó kisadózó. A kiválasztott előfizetések, előfizetések mellett található egy „checkbox” melyre kattintva a bepipált előfizetéset, könyvet a megrendelő űrlapon kiválasztotta/webshopban kosarába tette. 2.2 A kiválasztott előfizetés(ek), könyvek checkbox kijelölését követően Önnek ki kell választania a fizetési módot. Amennyiben kártyás fizetési módot választ, a rendszer átirányítja Önt a Barion felületére, ahol biztonságosan fizethet kártyájával online. Amennyiben utalásos fizetési módot választ, a rendszerünk a köszönőoldalra irányítja Önt. Továbbá, ha utánvétes fizetési módot választ a könyvek vásárlásakor, szintén a köszönőoldalra irányítja Önt a rendszerünk.

Mind a három megrendelési módnál a rendszerünk egy emailt küld a megrendelőnek, melyben az alábbiak találhatóak:

2.2 Sikeres kártyás fizetési mód esetén: rendelt előfizetés/termék, könyv, számlázási cím, végszámla letöltő linkje. Előfizetés esetén: előfizetéshez járó bejelentkezési adatok, bejelentkezési felület linkje.

2.3 Utalásos fizetés esetén: a számlázási cím, illetve az utalandó összeg, illetve cégünk bankszámla száma, amire várjuk az utalást.

2.4 Utánvétes fizetés esetén (csak könyveknél!): a számlázási és szállítási cím, végszámla letöltő link.

2.5 A megrendelés megtörténtét követően rendszerünk a Vásárló e-mail címére egy elektronikus visszaigazolást küld a megrendelés részletes adataival.

2.6 A vásárlás, a szerződéskötés a megrendelt előfizetések/könyvek-termékek ellenértékének kifizetésekor jön létre. A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad.

2.7 A megrendelt előfizetést az utalást követő 24-48 órán belül aktiváljuk. Bankkártyás fizetés esetén ez automatikusan megtörténik a sikeres kifizetés után. Könyvek vásárlása esetén 24-48 órán belül feladásra kerül a könyveket tartalmazó csomag, és a feladást követően 24-72 órán belül készhez veheti a megrendelő.

Ügyfélszolgálatunk munkatársai készséggel állnak vásárlóink segítségére a megrendelések részleteivel kapcsolatban.

2.8 Amennyiben a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni.

Szállítás és fizetési feltételek

3.1. SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

Könyvek rendelése esetén a GLS futárszolgálat intézi a kiszállítást.
A szállítási módok díjszabása az adott mód leírása végén található.

Utánvétes szállítás: a megrendeléskor nem kell online fizetnie a vásárlónak, hanem az átvételkor lehet kiegyenlíteni a megrendelés vételárát készpénzzel vagy bankkártyával a futárnál. Szállítási díj ára: 1890 Ft.

Futárszolgálat – GLS: a megrendeléskor, a vásárlónak a Barion rendszerén keresztül ki kell egyenlítenie a megrendelés végösszegét. A sikeres bankkártyás fizetést követően, 24-48 órán belül átadjuk a futárszolgálatnak a csomagot, majd az átadást követően 24-72 órán belül készhez veheti a megrendelő a csomagot. Szállítási díj ára: 1590 Ft

3.2. FIZETÉSI MÓDOK

Átutalásos fizetés

A vásárlás összegét, átutalással is kiegyenlítheti. Csak előfizetés vásárlása esetén lehetséges.

A megrendelt előfizetése(ke)t az összeg beérkezése után aktiváljuk.

Kérjük, a következő bankszámlaszámra utalja a vásárlás összegét: OTP bank, bankszámla szám: : 11773425-05261255-00000000
 Az átutalás közlemény rovatában kérjük, tüntesse fel a megrendelés számot, illetve a Megrendelő nevét.

Bankkártyás fizetés

OTP Mobil Szolgáltató, SimplePay

1143 Budapest, Hungária krt.17-19

E-mail: [email protected]

Az online bankkártyás fizetések a SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

A szolgáltatást nyújtó SimplePay rendszer, a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma:

Az elállás joga, az elállás részletei, jótállás, szavatosság

 

Utánvétes fizetés

A megrendeléskor nem kell online fizetnie a vásárlónak, hanem az átvételkor lehet kiegyenlíteni a megrendelés vételárát készpénzzel vagy bankkártyával a futárnál.

Az elállás joga, az elállás részletei, jótállás, szavatosság

4.1 Amennyiben az Ügyfél az előfizetés/könyv-termék kifizetése után el kíván a vásárlástól állni, azt az megrendelés kifizetését követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik.

4.2 Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a megvásárolt előfizetést/könyv-terméket megkapta, illetve a kifizetést követően, de még nem aktivált előfizetés esetén, könyv-termék esetén miután átvette. Több előfizetés/könyv-termék adásvétele eseten, ha az egyes előfizetések/könyv-termék szolgáltatása eltérő időpontban történik, akkor az utoljára szolgáltatott előfizetés/könyv-termék átvételének/aktiválásának napjától; több tételből vagy darabból álló könyv-termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak átvétele napjától gyakorolhatja az ügyfél az elállás jogát. Természetesen az ügyfél a előfizetés/könyv-termék megvásárlásától a előfizetés/könyv-termék átvétele, kiszállítása előtt is bármikor elállhat, ez irányú szándékát telefonon, e-mailben és írásban jelezheti a szolgáltató, az üzemeltető felé. 

4.3 Az alábbi esetekben tudjuk érvényesíteni a vásárlástól való elállási igényét:
– Előfizetés esetén: amennyiben nincs még megkezdett, megnézett videója a felhasználónak és a 14 napos határidőn belül van.
– Könyvek esetén: amennyiben nem látható, található kár/sérülés, csomagolási sérülés a terméken és a 14 napos határidőn belül van a vásárló.

4.3 Amennyiben az Ügyfél a vásárlástól el kíván állni, úgy az írásbeli elállási nyilatkozatot elegendő a előfizetés átvételét követő 30 naptári napon belül postán, vagy elektronikus levél formájában megküldeni a szolgáltatónak és az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni a előfizetés/könyv-termék is a webáruház számára.

4.4 Az Ügyfél az elállás jogát egyértelmű nyilatkozat formájában vagy az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja:

Elállási nyilatkozatminta

Címzett: TETRACTYS KFT.

Email: [email protected]

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi előfizetés/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

[ Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló előfizetés vagy szolgáltatás megjelölése ]

Szerződéskötés időpontja /előfizetés átvétel időpontja: [ a megfelelő adat megadandó ]

A fogyasztó neve: [ értelemszerűen kitöltendő ]

A fogyasztó címe: [ értelemszerűen kitöltendő ]

A fogyasztó aláírása: [ kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén aláírandó ]

Kelt: [ értelemszerűen kitöltendő ]

4.5 Az ügyfél elállása esetén a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Amennyiben az ügyfél, a fogyasztó a jelen fejezetben leírtaknak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a előfizetéset/könyv-terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a előfizetés átvételére meghatalmazott személynek átadni.

A szolgáltató mindaddig visszatarthatja a szerződéstől való elállásból következően visszafizetendő összeget, amíg a fogyasztó a előfizetését nem törli az eladó, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a vásárló nem szeretné a továbbiakban használni; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszatérítés során a szolgáltató, a webáruház az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési módhoz kifejezetten hozzájárulását adja. A visszatérítés mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semminemű többletköltség nem terheli.

4.6 Elállás esetén a Fogyasztót, az Ügyfelet kizárólag a előfizetéstől való elállás közvetlen költsége terheli.

4.7 A fogyasztó csak a előfizetés jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A vállalkozás követelheti a fenti használatot meghaladó használatból adódó és a előfizetés nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

Figyelem! 4.8 A fogyasztó, az ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát webáruházunkban az alábbi a 45/2014. (II.26.) számú kormányrendeletben definiált esetben:

“e) olyan zárt csomagolású előfizetés tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiénia okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;”

A webáruházban forgalmazott táplálék-kiegészítők, kozmetikai-szépségápolási előfizetések, emberi szervezettel közvetlenül kapcsolatba kerülő előfizetések esetében a előfizetés tartalmát védő csomagolás megbontása, a higiénikusan lezárt tartó fedelének felbontása, illetve a tartalom, a tartalom mennyiségének látható módosítása az ügyfél elállási jogát megszüntetheti.

4.8 Az előfizetések megfelelő minőségéért a gyártó garanciát vállal. A megvásárolt előfizetés után minőségi kifogást csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha annak okai egyértelműen a kifogásolt előfizetésre vonatkoznak, külső beavatkozás nélkül. A igneum.hu webáruház nem vállalja a felelősséget, amennyiben a gyártó elutasítja a minőségi kifogás ellen tett panaszt. A előfizetés garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra. A garancia nem vonatkozik külső okokból bekövetkezett károkra (pl. baleset, villámcsapás, törés), továbbá nem vonatkozik az előfizetéseken külső károkozásból bekövetkezett rongálódás, illetve a nem megfelelő felhasználás, illetve a előfizetés káros körülmények közötti tárolásának esetére.

Egyebek

5.1 A igneum.hu webáruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátjainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

5.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely A igneum.hu webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős A igneum.hu webáruházához való kapcsolódásáért és A igneum.hu áruház weboldalán történő vásárlásért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák A igneum.hu akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadottadat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

5.3 Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő megrendelését és visszautasíthatja vásárlási szándékát.

5.4 A TETRACTYS KFT.. ezúton tájékoztatja vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél A www.igneum.hu webáruház alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a webáruház által átadott személyes adatokat a megrendelés zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a megrendelés bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a webáruház Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el webáruház üzemeltetője.

5.5 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék.

5.6 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.