Alkímia

A vér misztériuma

Van Helmont XVI. századi alkimista írja, hogy a vért a mikrokozmosz tükrének tekinti, amelyben mindaz kifejeződik, ami a mikrokozmoszban jelen van. Ilyen értelemben a vér

Antropozófia

Az okkult fejlődés hatása az emberre

Változások az emberi burkokban az ezoterika hatására. A húsétel és az alkohol hatása. Az egyes szervek és szervrendszerek önállóvá válása. Olyan témáról szeretnék most beszélni,

Antropozófia

A magasabb világok megismerésének útja

Minden emberben szunnyadnak olyan képességek, amelyeknek kifejlesztésével ismereteket szerezhet a magasabb világokról – a lélek- és szellemvilágról. A különböző korok szellemi kultúrái mindig azt tanították,

Hermetika

Teremtésmítosz

A szív meghatározó szerepet játszik az tudatossághoz vezető úton, mert a valódi megértés sohasem az okoskodó gondolkodás mesterkedéseiből ered. Ha az ember meg akarja érteni

Filozófia

Platón és a lélek emlékezete

Platón szerint a tudás emlékezés és az „emlékezés gyakorlásának” művelése az az út, ami elvezet minket minden dolog lényegéhez, és ami által visszatérhetünk az igaz

Antropozófia

A tudatos emberi cselekvés

Gondolkodásában és cselekvésében szellemileg szabad lény e az ember, vagy a tisztán természeti törvényszerűségek vas kényszere alatt áll? Kevés kérdésre fordított annyi éleselméjűséget a világ,

Alkímia

Ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek…

Minden embert egy energiamező vesz körbe. Ha számos ilyen mező összeadódik, akkor hatalmas energiatér keletkezik. A másokkal való kapcsolat – legyenek azok családtagok vagy barátok,

Alkímia

Misztérium és misztériumbölcsesség

A régi kultúrákban voltak emberek, akik mélyebb megismerésre, mélyebb vallásosságra törekedtek, mint amilyet a népi vallás adni tudott. Hogy ezek a szellemi igényeket hogyan elégítették