Filozófia

Tanulás – a felfedezés útján

Mi a tanulás? Hogyan és mikor tanul az ember?Amikor életünk megreked és az ember nem tudja többé, mit csináljon, felmerül a kérdés, hogy tanulhatunk-e ebből

Filozófia

A misztériumvallások kozmológiája

Mi a kozmológia? Ez a görög szó „a kozmosz tanát” jelenti; szabadabban fordítva „a világ képe, a világ értelmezése”. Egy kozmológia azonban több ennél; az

Antropozófia

A templomlegenda és az aranylegenda

A drotta és a druida misztériumok A drotta és a druida beavatás három fokozata. Az Edda. A druida papok az emberiség építőmesterei voltak. Kapcsolódásuk a

Antropozófia

Az okkult fejlődés hatása az emberre

Változások az emberi burkokban az ezoterika hatására. A húsétel és az alkohol hatása. Az egyes szervek és szervrendszerek önállóvá válása. Olyan témáról szeretnék most beszélni,

Alkímia

Véget vethetünk-e a karmának?

Egyszerűen szólva a karma törvényét az ok és okozat törvényeként fordíthatjuk le. Ez a törvény azt mondja, hogy minden tettnek van valamiféle következménye, ami összhangban

Hermetika

Teremtésmítosz

A szív meghatározó szerepet játszik az tudatossághoz vezető úton, mert a valódi megértés sohasem az okoskodó gondolkodás mesterkedéseiből ered. Ha az ember meg akarja érteni

Antropozófia

A tudatos emberi cselekvés

Gondolkodásában és cselekvésében szellemileg szabad lény e az ember, vagy a tisztán természeti törvényszerűségek vas kényszere alatt áll? Kevés kérdésre fordított annyi éleselméjűséget a világ,