Antropozófia

A templomlegenda és az aranylegenda

A drotta és a druida misztériumok A drotta és a druida beavatás három fokozata. Az Edda. A druida papok az emberiség építőmesterei voltak. Kapcsolódásuk a

Egyéb kategória

„Popol Vuh”

„Ez az ősi hagyomány. […] Még létezik az első könyv, ahogyan egykor megírták, azonban gondosan elrejtették a keresők és kutatók szeme elől. A mindenség teremtésének

Mitológia

Az új lélek születése és a Bak csillagjegy

A Bak egészen különleges helyet foglal el a csillagjegyek között. Ebben a jegyben ünneplik a Karácsony – vagy Krisztus-ünnepet. A Bak régtől fogva föld-jegyként szerepel,

Filozófia

Psziché szerelme

Míg a személyiség az „én” hitében szenved, Psziché görög mítosza elmondja nekünk, hogyan lehet kigyógyulni ebből a képtelen „betegségből”, mivel az ego uralma nehéz terhet

Alkímia

A Grál üzenete a mesékben

Mi a mese? Ha hiteles, akkor egy örökké érvényes igazság kozmikus forrásából merít, amelyet „úgy fent, mint lent” fel kell ismerni és meg kell valósítani.

Filozófia

A görög mitológia és a mai ember

Görögországban a Krisztus előtti 2000. év körül az ún. ‘Görög Mitológia’ uralta az életet. A hitregék eme összességét az Istenek, Félistenek és a fantasztikus kalandokat

Alkímia

A valóban élő kert titka

Valós történet-e vajon, hogy a babilóniai király, Nabukodonozor, és szerelmese, Szemirámisz ott sétált a hatalmas fákkal szegélyezett, csobogó szökőkutakkal ékes, árnyas utakon, Babilon legendás Függőkertjeiben?

Filozófia

Növessz szárnyakat a léleknek!

Daidalosz viszont, Knósszosz híres Labirintusának építőmestere – így meséli a Görög monda – Tollakból és viaszból szárnyakat készített maga és fia, Ikarosz számára, hogy elmeneküljön

Antropozófia

Amerikai őslakosok bölcsessége

Az élet célja számunkra nem egy kívülálló isten imádata Ó, mindenható teremtő, Álljon most helyre az egyetemes harmónia. Újítsd meg az egész lényemet harmóniában és