Filozófia

Növessz szárnyakat a léleknek!

Daidalosz viszont, Knósszosz híres Labirintusának építőmestere – így meséli a Görög monda – Tollakból és viaszból szárnyakat készített maga és fia, Ikarosz számára, hogy elmeneküljön

Filozófia

Ki mozgatja a marionett – zsinórt?

Voltak már Önök marionett – színházban? A marionett babák olyan babák, melyeket egy bábjátékos mozgat a fejükhöz és lábukhoz erősített vékony, hosszú zsinórok húzgálásával. Ezáltal

Alkímia

A fenntartások nélküli én

” Ami valóban van, az mozog; csak a nemlétező mozdulatlan. Minden test változásnak van alávetve, de nem minden test feloszlatható. Nem minden teremtmény halandó, nem

Rózsakeresztes tanítások

Az eljövendő új ember

Egy antikvárium használt könyvei közül került elő Shubart Professzornak, egy Rigai főiskolai tanárnak Az Eljövendő európai ember című könyve. Ez az 1939-ben megjelent mű egy

Alkímia

A hallás a belső látás kapuja

A fül nagyon fontos összekötő elem környezetünk és belső életünk között. A fül által érzékelt hangokból a hallás képet alkot, belehelyezi az embert az őt