Asztrozófia

Vízöntő kovásza

Ezen a világon minden küzdelemnek két nézete van. Ahogyan az ember megszületik a sötét anyaölből, és áttör a gnosztikus világossághoz, úgy születik az emberiség a

Antropozófia

A Krisztus-impulzus és az éntudat fejlődése

A mikrokozmosz és a makrokozmosz közötti megfelelések Ha visszamegyünk a kereszténység megalapítása előtti időkbe, a beavatás kétféle módját, két formáját találjuk. Az északi beavatást, amit

Filozófia

A nagy kozmikus változás

Ha a szabadban tartózkodunk, akkor percenként több ezer kozmikus sugár haladhat át testünkön, miközben ebből semmit sem veszünk észre. Eközben a földi háttérsugárzásnak csak egy

Filozófia

A misztériumvallások kozmológiája

Mi a kozmológia? Ez a görög szó „a kozmosz tanát” jelenti; szabadabban fordítva „a világ képe, a világ értelmezése”. Egy kozmológia azonban több ennél; az