J. V. Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-gnózis 1.

2600 Ft

Elfogyott

„A mindenütt jelenlévő bölcsesség egy sugárzás, egy rezgés, egyetemes világosságerő, egy nagy és különleges elektromágneses erő. Ez a világmindenségi megnyilvánulás legmagasságosabb kisugárzása, magának a Szellemnek a sugárzása. Ha pedig egy embernek kialakul a mindent átformáló Hermészi tudata, akkor ez a tudat a Szellemnek ezt a kisugárzását azonnal felismeri, tapasztalja és megvizsgálja. Ekkor pedig az egyetemes szellemterület és a Hermészi ember között egy fókusz keletkezik, a találkozásnak egy pontja, mely vakítóan, erősen fénylik: ebben a pontban, ebben a gyújtópontban áll szemben a szellem és a tudat. Ennek a fókusznak a szelleme akkor Pi­man­der, a tudat pedig Hermész.” 

„A Hermészi ember és a szellemterület találkozásáról – amit a hang, a szelíd hang meghallásának is neveznek – a Szentírás sokszor beszél. Például Illyés prófétáról mondják, hogy amikor Hóreb hegyének barlangjában tartózkodék, íme lőn az Úrnak beszéde őhozzá. Amikor pedig Tiánai Apollós akarta hallani a szelíd hangot, akkor Illyéshez hasonlóan a palástjába burkolózott, ami az Istenhez való felemelkedésre utal az arany menyegzői ruha képében kapott értékek segítségével.”

 „Hogyan működik hát Isten szeretete? A sugártörvény különböző nézetei együtt egyetlen törvényt, egyetlen magasabb rendű sugárrendet képeznek. Ez a sugártörvény Abraxasz, az egyetlen szeretet, az egyetemes Nap, mely mindenben és mindenkiben mélyen benne rejlik. Aki harmonikusan alkalmazkodik az örök szeretetnek e törvényéhez, az tapasztalni fogja ennek az áldását. Aki azonban ellenkezik, azt ugyanez a világosság megégeti, mert ez akkor tűzként jelentkezik. Aki az alapvető összhangot megzavarja, az számítson rá, hogy a zavar következményei utolérik. Az illető minden baját maga okozza magának. Mert az összefüggésnek csak egyetlen törvénye létezik, a hetedik sugár törvénye, az igazi csoportegység törvénye, ami az ifjú Gnózis élő testének a törvénye is.”

Szerző: J. Van Rijckenborgh
ISBN: 963-7420-19-3
Oldalak száma: 227 oldal
Fedél:   puha
Megjelenés: 1996
Súly: 360 g (+boríték)
Kiadó: Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Egyesület

Leírás

Az Egyiptomi ős-Gnózis és kiáltványa a jelenben. Újra kihirdetve és magyarázatokkal ellátva Hermész Triszmegisztosz műve a Tabula Smaragdina és a Corpus Hermeticum nyomán.

„Különös örömmel és a hála érzetével tölt el minket, hogy napjainkban, amikor a világ és az emberiség a nagy kozmikus időszakok újabb fordulójához ért, az egyiptomi Gnózis ősi üzenetét a korok süllyesztőjéből ismét napvilágra hozhatjuk és a nyilvánosság elé tárhatjuk.

Minden igazán megváltó tan – bárhol és bármilyen néven jelenjen is meg az idők során – a Gnózis egyetemes üzenetében lel gyökerekre, és azoknak szól, akiket nyugtalanítanak az emberiség vándorútjának tragikus fejleményei, s szívből szeretnének leszállni a halál végzetes körhintájáról, amelyen kerengve a mai emberiség menthetetlenül az eljövendő kozmikus éj feneketlen sötétsége felé tart.

E könyv – már témája miatt is – azokhoz fordul, akik a gnosztikus Szellemi Iskola tanulóiként megkísérelnek arra az igaz ösvényre térni, amely az ember rendeltetéséhez vezet. Általa a megszabadító igazság minden komoly kutatója képes lesz közeledni a gnosztikus tanulóság szelleméhez, s e tájékozódás során megállapíthatja, hogy mennyiben hivatott ő is az ösvény bejárására.

Jan Van Rijckenborgh, a könyv előszavában