Antropozófia

A Krisztus-impulzus és az éntudat fejlődése

A mikrokozmosz és a makrokozmosz közötti megfelelések Ha visszamegyünk a kereszténység megalapítása előtti időkbe, a beavatás kétféle módját, két formáját találjuk. Az északi beavatást, amit