Filozófia

Platón és a lélek emlékezete

Platón szerint a tudás emlékezés és az „emlékezés gyakorlásának” művelése az az út, ami elvezet minket minden dolog lényegéhez, és ami által visszatérhetünk az igaz

Filozófia

Érzékelés és tudatosság

Minden egyes ember életét érzékszervi észlelésének minősége és tudatának fejlettsége határozza meg. Korszakok óta minden ember a saját világában él, magányosan és elkülönülten. Minden egyén

Rózsakeresztes tanítások

A lélek-tudat megtapasztalásához vezető út

Minden kornak megvan a saját korszelleme. Az emberi tudat ehhez az uralkodó tudathoz van kötve, és megtapasztalja az ebből származó korlátokat és tévutakat, melyek akadályozzák