Filozófia a megpróbáltatás idején

Egyáltalán ne érezzétek bűnösnek magatokat azért, mert boldogok akartok lenni. Semmi értelme annak, hogy szomorúnak vagy tehetetlennek érezzétek magatokat. A ti világotok most jó dolgokat kínál nektek és ez segítséget jelent. Az öröm erőt ad ahhoz, hogy szembenézzetek a problémákkal és hozzájárul a megoldáshoz.

Így hangzik az amerikai bennszülött hopi indián törzs egyik erőt adó üzenete ezekre a zavaros időkre.

Asztrológia konferencia - 05.29

Nincs is jobb annál, mint megőrizni egy csodálatos, örömteli és könnyed rezgést, mert most ezt kérik tőletek. Használjátok ezt az időt egy látomás keresésére. Milyen világot szeretnék teremteni magamnak? Maradjatok nyugodtak, elmélkedjetek naponta és tegyétek szokásotokká, hogy mindennap találkozzatok a bennetek lévő szenttel. Jó dolgok keletkeznek ebből!

A választás pillanata, ami előtt az emberiség jelenleg áll, a hopi törzs tanításai szerint egy kapuhoz, illetve egy veremhez hasonlítható.

A döntés, hogy belezuhantok-e a verembe, vagy átmentek-e a kapun, rajtatok múlik. Ha hagyjátok, hogy a problémák erőt vegyenek rajtatok, és a hírek negatív energiával töltsenek el benneteket, ha folyton aggodalmaskodtok és pesszimista félelem tölt el titeket, akkor belezuhantok a verembe.

Viszont:

Ha éltek azzal a lehetőséggel, hogy közelebbről megvizsgáljátok  magatokat és elgondolkodjatok az életről és a halálról, ha vigyáztok magatokra és a többiekre is, akkor át fogtok menni a kapun. Mert ha jól gondoskodtok magatokról, akkor a többiekről is gondoskodni fogtok. Vigyázzatok a házatokra és a testetekre. Legyetek kapcsolatban szellemi házatokkal. Bátran álljátok a sarat, hogy újjá szülessetek!

Válasszátok a sas látásmódját, akinek pillantása mindent átfog a magasból. Ez nyugalmat és belátást fog biztosítani a számotokra.

Hopinak (jelentése: kulturált, békés) lenni azt jelenti, hogy a mindenség iránt való teljes tisztelet és hódolat állapotában vagy, hogy békében állsz mindennel, és Maasauu-nak, a föld teremtőjének és fenntartójának erejében élsz, akit a Nagy Szellemnek is hívnak. A hopik szerint kultúrájuk, jólétük, illetve sorsuk a rajtuk kívül lévő világ egészségétől függ. Földjükre – ami Észak-Arizonában van, ahol tizenegy faluban, mintegy 20 ezren élnek – úgy tekintenek, mint egy mikrokozmoszra a nagyvilágon belül.

Minden jó és rossz, ami a nagyvilágban történik, náluk is megtörténik kicsiben.

A hopik élethez való viszonyának alapja a földdel való békés, előrelátó kapcsolat. Szerintük a legtöbb ember „megfeledkezett” erről a tiszta életmódról. A legjobb módja annak, hogy törzsünk sokáig fennmaradjon az, ha megőrizzük azt a természettel való egységet amelynek részei vagyunk és amelyhez teljes mértékben alkalmazkodunk. Ez a „szellemi bárka” hopi ábrázo-lásban, melynek fedélzetén az ember életben maradhat. Mondhatnánk úgy is, hogy a túlélés eme ígéretes tanítása képezi a hopi törzs szellemi DNS-ét.

Ez a tanítás az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára (1948) emlékeztet minket, ami az előző század legnagyobb válsága, a második világháború kemény tanulságának eredményeként született meg. Létrehozói mindenképpen el akarták kerülni, hogy a jövőben megismétlődjenek az átélt borzalmas események. „Soha többé!” Sajnos azonban nem gondoltak arra a lehetőségre, hogy a jelen emberisége megsérti az utánuk jövő nemzedékek emberi jogait. Továbbá szükségesnek tűnik az, hogy az emberi jogok nyilatkozatát a jövő nemzedékekre is kiterjesszék. Egy ilyen paragrafusnak azonban csak akkor lenne értelme, ha a világ minden polgára legalább egy kicsit magáévá tenné a hopi gondolkodásmódot.

Véleményem szerint határozottan tekintetbe kell venni egy találó hopi észrevételt:

Kérdés, hogy hogyan hat ez a válság az egészségügyre és a társadalomra, de elsősorban és főképpen ez egy szellemi válság. Ezek együtt járnak. A társadalmi-egészségügyi dimenzió nélkül fanatizmusba süllyedünk, a spirituális dimenzió hiánya pesszimizmushoz és érzéketlenséghez vezet minket!

Egy ilyesfajta kijelentés olyan világba vezetne minket, amelyikben a szellemi tevékenység az emberi viselkedés fontos tényezője lenne. Láthatjuk tehát, hogy kirajzolódnak “ Az eljövendő új ember” megjelenésének körvonalai…

Forrás:LOGON Média

Kép: Canva

Vannak benned megválaszolatlan kérdések? Találd meg a saját válaszaidat. Segítünk ->> Igneum Szellemi Műhely

Iratkozz fel a Youtube csatornánkra is értékes tartalmakért ->>YouTube