Az asztráltest

Már többször volt szabad fejtegetnünk, hogy az anyag tüzes anyag. Az asztráltest emiatt világító test, körülvesz és átitat minket, mialatt őt egy másik, hétszeres mágneses tér veszi körül, amelyben a lipika terül el: a mikrokozmosz.

Ha a lipikát belülről nézzük, akkor az embernél és a csoport élő testénél, valamint egy kozmosznál is a mágneses pontok hálózatát látjuk. Ezek a mágneses pontok szinte világító ékkövekként keringenek és vonulnak a pályáikon.

A beavatás templomában aztán minden jelöltnek arra kell törekednie, hogy szabályt és rendet teremtsen mikrokozmikus mágneses rendszerében. Ez legyen a tanuló gyakorlati életvitelének legelső és legfontosabb célja. Mert a lipika, a mágneses rendszer hozza bizonyos mozgásba asztráltestünk asztrál tüzét, ennek minden következményével személyiségünk minden járművében, azaz testében, és egész életünkben.

Egy példa: az így megmozgatott asztrál anyag beáramlik a májba, s vérünket ezzel bizonyos állapotba hozza, amelynek alapján aztán élünk és cselekszünk. Így kerül az ember gyakran kényszerhelyzetbe. Az asztrál tűznek megfelelően élünk, mely beáramlik a májunkba.

Ennek az erőnek a segítségével vannak kapcsolatban egymással az ideggócok. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az egész idegéter az asztrál tűzből, az asztráltestből lesz kivonatolva. Idegrendszerünk, és különösen az idegeinkben keringő közeg testünkben és életünkben nagyon sok nehézséget okoz nekünk, többek között például a rokonszenvre és ellenszenvre való vészes hajlamot.

Az asztrális idegközeg határozza meg a belső elválasztású rendszer állapotát és minőségét is. Minden belső elválasztású szerv asztráltűz által ég és hat. Továbbá ez a tűz határozza meg a kedélyállapotunkat, egész fajtánkat, egyszóval a jellemünket és életvitelünket. Akaratunk minősége is teljesen asztráltestünk állapotától függ.

Így az asztráltest uralkodik egész életállapotunkon.

Életvitelünknek emiatt arra kell irányulnia, hogy asztráltestünkben különböző mélyreható változásokat vigyen véghez. Ez az életünknek a kulcsa. Ha ebben a változtatásban nem lesz sikerünk, akkor valójában egész fáradozásunk hiábavaló. Milyennek kell tehát lennie az életvitelünknek, mit kell tennünk ebben a tekintetben?

Életünk reformálásának, átalakításának különböző nézetei és lehetőségei vannak. A legfontosabb azonban önmagunknak az átadása. Ha az élet reformálásának minden nézetét hűségesen elvégzik és betartják, de az önátadást, az éntelenséget kifelejtik, akkor minden fáradozás hiábavaló. Mert hol is kezdődik az önátadás, saját akaratunk keresztrefeszítése?

Elfogadsz egy kihívást?

A LÉLEK ÚTJÁN A TESTBEN A LÉLEKBEN ÉS A SZELLEMBEN – Képes vagy egy hetet a saját tudatosságod fejlődére szánni?

Tegyél egy próbát, ha IGEN a válasz!

2023 Március 10-13 között szeretettel várunk!


Az énnél, a testtudatnál, mindannak az eredményénél, ami az asztráltestünkben dúl és forr és hajszol, vagyis az életünkben fellépő asztrál anarchia végtermékénél. Ezzel az „én”-nel kell kezdenünk. Mert az én fedezi fel egy hosszú tapasztalat-út eredményeként, hogy valami nem stimmel, hogy életében valami nincs rendben, hogy állandóan valamiféle nehézségekbe ütközik, kellemetlenségekbe és zavarba sodródik. Ez addig tart, míg fel nem fedezi az ige értelmét:

„Aki el akarja veszíteni az életét énérettem, az megtalálja a birodalmat, az új életet”.

Ezért tér rá a praktikus gnosztikus ember arra, hogy tudatát, az énlényét, asztrál káoszának végtermékét feltétel nélkül a rózsának szentelje. Ha aztán ez az őselv, a rózsa, újra életre lett keltve, újra erő áradhat belőle, akkor egy új. tiszta asztráláramlat keletkezik, mely teljesen átitatja és betölti az életünket. Ekkor virrad meg először életünkben a reggel, a kelő pirkadat.

Mihelyt aztán az önátadás és következményei a tökéletességhez közelednek, amikor valóban ünnepelni lehet Jézus az Úr, és keresztelő János találkozását a Jordánnál, akkor a lélek ki fog virulni, a lélekrózsa élni fog, és azonnal leereszkedik rá a szellem, mint valami galamb. Ekkor hangzik el az evangélium igéje:

„Ez az én fiam, akiben gyönyörködöm”

Jan van Rijckenborgh

Forrás: Arany Rózsakereszt

Kép: Canva

Vannak benned megválaszolatlan kérdések? Találd meg a saját válaszaidat. Segítünk ->> Igneum Szellemi Műhely

Iratkozz fel a Youtube csatornánkra is értékes tartalmakért ->>YouTube