Kristály sorozat – A lélek okulására

1500 Ft

1 készleten

Leírás

Az emberiség történelme folyamán írásművek millióiban kísérelték meg, hogy az igazságot valamiképpen formába öntsék. Ez azonban lehetetlen!

A kimondhatatlant nem lehet kimondani. Az Egyetemes Világosságnak legfeljebb egy-egy sugarát lehet felfogni és szemügyre venni.

Ez a mű is ilyen fénysugár: a Krisztus előtti rejtélyiskolákhoz tartozó Hermész Triszmegisztosz (a “háromszor hatalmas Hermész”) lélek-műve. Ebben arra szólítják fel az olvasót, hogy …egyesítse a lényében rejlő örök elveket, hogy saját tulajdonává váljanak. Ennek révén lehet elnyerni a belső látást. E cselekedet – mint a bevezetőben is elhangzik – megóvja a lelket attól, hogy még mélyebbre süllyedjen az ellentétek eme világában, amely idegen az ő eredetétől.

Ha csupán első és utolsó oldalát olvassa is el könyvünknek, lélek-utazása során kétségtelenül tapasztalja majd a belőle áradó segítség közvetlen erejét!