Jan Van Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-gnózis 3.

2600 Ft

2 készleten

„A természetszülte ember és a jó között húzódik az ösvény, amely által részesülhet a jóban. Aki ezen az ösvényen akar járni, annak azzal kell kezdenie, hogy semmihez sem ragaszkodik, semmibe se kapaszkodik a megbeszélt értelemben. Ha sem szeretettel, sem gyűlölettel nem ragaszkodnak már a természethez, amelyből születtek és nevelkedtek, csak akkor utazhatnak a lélekkel Betlehemből Golgotára. Akkor járhatnak az ösvényen, mely Isten egységéhez, az egyetlen jóhoz vezet.
Álljunk tehát vágyakozó utazóként a jó rejtélye elé. Kíséreljük meg fellebbenteni ennek a titoknak a leplét.”

 „A hermészi filozófia alapítói az egyedül jó tulajdonságait megállapíthatták a Hétszellem mibenlétéből. Ha aztán Önöket is pozitívan eltalálja a Hétszellem sugárzása, akkor ugyanazo­kat a tapasztalatokat teszik, mint Hermész Triszmegisztosz. Ezért tanúskodik ő az egyedül jóról a következőképpen:
Semmi sem erősebb nála, hogy hadakozhatna ellene, és éppoly kevéssé felel meg az ő lényének, hogy bármi is szégyent hozhatna rá. Semmi sem múlja felül őt szépségben, hogy szerelemre lobbanthatná. Semmi sem képes megtagadni neki az engedelmességet, hogy ezzel megharagíthatná. Semmi sem bölcsebb nála, hogy irigységet kelthetne benne. Mivel tehát a mindenséglényben ezen kedélyhullámok egyike sem található, őbenne csakis a jó van. Ahogyan pedig a többi tulajdonságoknak egyike sem fordulhat elő egy ilyen lényben, éppúgy nem található a jó a többi lényben.”

Szerző: J. Van Rijckenborgh
ISBN: 963-7420-16-9
Oldalak száma: 246 oldal
Fedél:   puha
Megjelenés: 1996
Súly: 360 g (+boríték)
Kiadó: Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Egyesület

Leírás

Az Egyiptomi ős-Gnózis és kiáltványa a jelenben. Újra kihirdetve és magyarázatokkal ellátva Hermész Triszmegisztosz műve a Tabula Smaragdina és a Corpus Hermeticum nyomán.

„Az egyiptomi ős-Gnózisnak ez a harmadik kötete túlmutat az érzékszervekhez kötött alantas értelmen az egyedül Jó felé, mellyel kizárólag Istennél, az ember legbensőbb lényében lehet találkozni. Ezenfelül átnyújtja a megszabadító élet kulcsát a lélek újjászületésének útján.

Aki valóban világosságot keres, azt a Krisztus-ige gyakorlatával szembesítik: “Keresd mindenekelőtt Istenbirodalmát és az Ő igazságát”, melynek magyarázatát a hermészi törvény szolgáltatja: „Mindent elfogadni, mindent elbocsájtani, s ezzel mindent megújítani”.

Bárcsak sok igazságkereső lenne képes még megérteni, hogy a Gnózis önmegvalósításra szólít fel, és venné kezébe a megszabadulás kulcsát a saját hasznára és az egész emberiség üdvösségére.”

Jan Van Rijckenborgh, a könyv előszavában