A hang a barlangban

A Szellemi Iskolában gyakran beszélünk az étertestről, amely az ember éteri járműve, s a személyiség számára nagy jelentőségű. Ezért nevezzük élettestnek is; mert ezáltal él az ember.

Az olvasó bizonyára tudja a terjedelmes irodalomból, hogy az étertest a finomanyagi területek sok erejének a médiuma, közvetítője. Az étertest a legkülönbözőbb asztrál erőket és erőáramlatokat köti össze az anyagtesttel. Az étertest az anyagtest pontos másolata, mintegy éteri mása; ez vezeti az életerőket az anyagtesthez.

Az anyagtest anyagatomjai nem tudnának együttműködni, ha nem lennének ilyen rendkívüli kapcsolatban az étertest atomjaival. Az éteratomok ugyanis átitatják az emberi test anyagatomjait. Az anyag és az asztrál és éteri területek között e kapcsolat miatt erőkeringés van folyamatban.

Elfogadsz egy kihívást?

A LÉLEK ÚTJÁN A TESTBEN A LÉLEKBEN ÉS A SZELLEMBEN – Képes vagy egy hetet a saját tudatosságod fejlődére szánni?

Tegyél egy próbát, ha IGEN a válasz!

2023 Március 10-13 között szeretettel várunk!

Ha az anyagtest már nem tudja tovább fenntartani magát, ha az anyagcserefolyamatok már nem tudnak megfelelően megtörténni, vagyis az anyagtest az „élete” végére ér, akkor az átlagember anyagtestének elhunyása után nemsokára az étertestnek is fel kell oszlania. Ugyanez érvényes később az asztráltestre és a mentáltestre is. Egészen más az eset azonban, ha érvényesülhet az úgynevezett negyedik test, a magasabb gondolattest, mely szoros kapcsolatban van az arany menyegzői ruhával, az új lélektesttel. A mai átlagember mentálteste az új lélektestnek csak valami gyenge tükröződése, ezen kívül pedig szintén mintegy megszületetlen állapotban van.

A mikrokozmosznak, a teljes életrendszernek, amelynek a személyiség csak egy része, három nézete van: egy szellemi nézete, ez a manasz, egy asztrál és egy éteri nézete. A két utóbbit nem szabad összetévesztenünk az ember előbb említett finomanyagi járműveivel, az asztráltesttel és az étertesttel. A mikrokozmosz három nézetét a nagy megszabadítási folyamatban össze kell kapcsolni a tobozmirigy-tűzkörrel, amelyet fejtető-csakrának is neveznek. Ha e magasabb nézetek kapcsolatba kerülhetnek, összefolyhatnak a személyiséggel, akkor felállították a „fény-keresztet”, amelyről a János-irat beszél (a János-akta az Újszövetség egyik apokrif evangéliuma).

Ebben a történetben János egy hegyen lévő barlangba menekül Jézus keresztrefeszítése idejére. A barlang csodásan megvilágosodik, és János hangot hall. Ez azt jelenti, hogy egyre világosabban hatolnak elő hozzá a manaszi magerőnek, a szív rózsájának, a visszatükröző atomnak a befolyásai. A magasabb gondolattest, az új lélek beszél a tanuló tudatában. Ekkor két alak van jelen a mikrokozmikus rendszerben: az egyik a magasabb rendű ember, aki egyre szabadabb lesz, a másik alak pedig a régi, ismert anyagember, akiben és aki által a magasabbrendű, felettes ember beszél.

Ezek a hangok és befolyások nem kívülről jönnek.

Ez csakis egy magasabb színvonalú, új tudatossá válás, a mikrokozmikus rendszer különös, új fejlődésének a következménye. A felettes ember azonban itt nincsen az alantashoz kötve a kötöttség értelmében. Inkább kapcsolatról van szó, mely a transzfigurációt megelőző transzmutációs folyamat által vált lehetővé.

A transzmutációról és a transzfigurációról is gyakran beszélünk a Szellemi Iskolában. A transzmutáció cserére, vagy tisztulásra utal, ami miatt az aurikus lény befolyása és megkötő hatalma csökken. Élesebben megfogalmazva: ha a transzmutáció folyamata a tanulóban helyesen folyik le, akkor a régi ember lényegében már nem létezik; már az újszülött lélek él vele, veszi használatba, tudatát a már megszabadult ember tudata árnyékolja be. A régi tudatnak, mely azelőtt teljesen uralkodott rajta, a régi Énnek, a régi aurikus lénynek a markából megszabadult.

Ezért azt mondhatjuk, hogy a régi, természetszülte embernek csak az alakja lép fel a világban; ezt az alakot azonban a szív rózsája vezeti, amelyet már születésekor rábíztak az emberalakra, ezen kívül pedig a felettes mentális lény, a léleklény, mely az embert a tobozmirigy-tűzkör segítségével kormányozza. A szív rózsája arany szívvé, az arany menyegzői ruha magjává lett. Az az arany szív ez, amely a nagy megszabadító munka folyamán mindazokat szolgálja, akik a megváltás útjára akarnak térni.

A századok folyamán megszámlálhatatlanul sokan szolgálták már a nagy célt, az élet és halál kerekétől való megszabadulást, s azon dolgoztak, hogy ezt a célt közelebb hozzák az emberiséghez.

Ahogyan van személyes és mikrokozmikus karma, sors, úgy a világnak is van karmája. Ez pedig világdémonná vált, mely markában tartja a földi természet éteri, asztrál és anyagi világát. Ebből a markolásból kell újra meg újra kitörniük azoknak, akik a megszabadulás ösvényéhez folyamodnak. Akik belépnek az új élethez vezető nagy előkészítő folyamatba, azoknak újra és újra meg kell nyitni egy kaput és vágni kell egy ösvényt. Ezek keresnek, mert hajszolja őket a rózsaszívük, a mikrokozmikus ősösztönük.

Jézus, a nagy embertestvérség egyik Nagyja azt mondja tanítványainak:

Kövessetek, legyetek az utódaim. Erre pedig minden emberlélek alapvetően képes, aki belép a nagy előkészítő folyamatba, mert meghallotta az emberiséghez állandóan áradó hívást. Tapasztalatainak útja elvezette ehhez az új kezdethez.

Megmondhatjuk és szabad kijelentenünk, hogy ez a követésre sürgető felhívás elsősorban azoknak szól, akik a Rózsakereszt Iskolájában vannak, továbbá persze azoknak, akik az önálló kőművesség útján az önmegszabadításra törekszenek. De abból indulunk ki, elsősorban azok tudják, hogy hívják őket, akik az Arany Rózsakereszt köré tömörültek. Ebben nincsen semmi rejtélyes vagy rendkívüli sem. Ez csak minden idők egyetemes tanának a következménye.

Mi a Rózsakereszt? Miről beszélünk mi? Itt nem valami mozgalomról, nem valami csoportosulásról van szó. A Rózsakereszt az az ösvény, amelyet be kell járnunk, az eszköz, amely a személyiségembert, amik vagyunk, elvezeti a felettes világosságember, a szellemember megszületéséhez, megnyilvánításához.

A szellemember csak újszülött, újjászületett, halhatatlan lélekalakban tudja kifejezni magát. Ez lesz az az ember, akiben a szellem, a lélek és a test egyesült, akiben nem alszik ki a tűz, mert élteti és szítja az igazi emberlét magasabb világainak tűzereje. Ez a bennlakás a barlangban, a szív barlangjában a régi testalakkal kapcsolatban, amelyben lángra lobbant a szellem világossága, és a halhatatlan ember hangja beszél:

Kövessetek! Arról van szó, hogy a Krisztust össze lehessen kötni velünk. A Krisztus pedig a világ világossága és a megszabadulás, akihez csak egyetlen út vezet, a mikrokozmosznak az Ön rózsaszívében beszélő irányvonala mentén. Ha ennek a hangnak engedelmeskedünk az alacsony természet és az alantas emberünk minden ellenállása ellenére, akkor megtaláljuk az igaz utat. Akkor megtaláljuk Őt.

Forrás: Arany Rózsakereszt

Képek: Canva

Vannak benned megválaszolatlan kérdések? Találd meg a saját válaszaidat! Segítünk! ->> Igneum Szellemi Műhely

Iratkozz fel a Youtube csatornánkra is értékes tartalmakért ->>YouTube